Bigfish?

Även som fisk kommer den tidpunkt då det är dags att ömsa skinn och gå vidare. Och det är vad vi gör just nu.

Med många års erfarenhet av att kombinera styrkorna med Business-to-Business och Employer Branding har vi nått insikten att det vi jobbar med är just Business och People. Därför blir det vårt namn framåt.

Hejdå Bigfish. Välkomna Business & People!