Är du redo för arbetsgivarresan?

När du påbörjar ett arbete för att ta ett tydligare grepp om ditt Employer Brand, så påbörjar du samtidigt en resa. Och resor innebär förändring. Med största sannolikhet kommer du att behöva anpassa dig för att kunna leverera en medarbetarupplevelse som ger dig ett övertag gentemot dina konkurrenter.

Exakt vilka förändringar som just du kommer att möta visar sig ofta under arbetets gång. Det kan handla om att du behöver förändra kulturen för att bättre möta förväntningarna från framtida medarbetare eller att du behöver se över ledarskapet för att locka den kompetens du behöver. Du kanske behöver ha människor med helt andra egenskaper om fem år – om du idag har en övervägande del förvaltartyper hos dig, kanske du behöver medarbetare med högre egen drivkraft. Den resan behöver du påbörja idag för att du ska kunna landa där du vill, när du vill.