Business & People utvecklar arbetsgivarvarumärke och kommunikationskoncept åt ICA Gruppen

Samarbetet mellan Business & People och ICA Gruppen började i april i år och uppdraget består i att vidareutveckla ICA Gruppens existerande EVP (arbetsgivarvarumärke). Dessutom ska ett kommunikationskoncept för all arbetsgivarkommunikation skapas.

  • Vi är såklart superglada över att få samarbeta med en så stor aktör på den svenska marknaden som ICA Gruppen, säger Erik Bergström, VD och projektledare på Business & People. Att vi dessutom får göra det inom ett så viktigt område som Employer Branding, där vi kan bidra med att säkerställa att ICA Gruppen når ut till kritiska kompetenser för sin verksamhet och kan skapa stolthet internt gör det hela ännu roligare.

Sju fokusgrupper hölls inom ramen för projektet, med interna representanter för de målgrupper ICA Gruppen behöver kommunicera med för att säkra upp att ha rätt kompetens inför framtiden.

  • Det här är ju helt avgörande för hur bra vi ska lyckas framåt, säger Åsa Daxberg, Head of Talent Attraction and Recruitment. Har vi inte rätt människor här kan vi inte möta de behov kunderna kommer att ha imorgon. Och det handlar inte enbart om kompetens. Minst lika viktigt är personligheten, fortsätter hon. Vi behöver få in människor med rätt kompetens och som vill försöka göra varje dag lite enklare – både för oss och för våra kunder.

Internlansering planeras ske i september i år och därefter kommer det även att börja synas externt.

 

Arbetsgrupp hos Business & People:

Erik Bergström, projektledare

Rickard Klinthäll, copywriter

Johan Adelstål, art director

Erik Fredriksson, formgivning

 

Projektansvariga hos ICA Gruppen:

Åsa Daxberg, Head of Talent Attraction and Recruitment

Therése Carlsson, Employer Branding Specialist

Project team, Business & People:

Erik Bergström, Project Manager

Rickard Klinthäll, Copywriter

Johan Adelstål, Art Director

Erik Fredriksson, Design