En av de viktigaste förutsättningarna för att dina medarbetare ska stanna hos dig är att bilden du givit innan de började sin anställning stämmer med det de upplever när de är på plats. Och du behöver inte vara ”perfekt”, bara du är ärlig med att allt kanske inte är på plats. Då vet medarbetaren vilken ”resa” hen får vara med på.

…för dörren är redan öppen

Tjänster som Glassdoor (främst internationellt, med fokus på UK och USA) och Careereye (primärt Sverige) har redan öppnat dörren till ditt företag. Det är tjänster potentiella medarbetare går till för att se vad folk som är eller har varit anställda hos dig tycker om dig som arbetsgivare. Det går med andra ord inte längre att hålla saker ”inom väggarna”. Att våga visa att du är medveten om att det finns saker att arbeta med för att bli en ännu bättre arbetsgivare skapar dessutom förtroende, för du visar att du har koll på verksamheten.