Medarbetarresa eller arbetsgivarresa?

Inom Employer Branding pratas det mycket om medarbetarupplevelse och medarbetarresa, som jämförs med kundupplevelse och kundresa. Tittar vi på medarbetarresan, så ser vi områden som till exempel attrahera talang, rekrytera, introducera, motivera och utveckla. (Dessa områden kan kallas lite olika saker, men innehållet i de olika stegen är ungefär desamma.)

Ge dig ut på en arbetsgivarresa

Men det är inte bara medarbetaren som ger sig ut på resa. Genom att ta ett medvetet grepp om din Employer Branding tar du också ett första steg på din resa som arbetsgivare. För du kommer vara tvungen att förändras längs vägen för att kunna tillhandahålla den medarbetarresa som kan ge dig fördelar gentemot konkurrensen, när det gäller att hitta rätt talanger.

Och det finns inget bättre tillfälle att starta den resan än just nu.