Employer branding ÄR kultur – och viktigare än någonsin för att trivas på jobbet

Många företag och verksamheter har förstått att det är viktigt med Employer Branding – eller Employee Branding som vi på Business & People hellre kallar det. Men varför? Jo, för i dagens samhälle söker sig människor till en kultur, inte ett företag. Och Employer Branding är kultur. Kultur som kan upplevas OCH såsom den upplevs. Du måste, med andra ord, spegla din kultur för att locka rätt människor till dig, för att få in de talanger som BÅDE kan trivas och prestera hos just dig.

Hur har vi hamnat här, då, där kultur är det viktigaste för människor? För att få svar på det måste vi titta i backspegeln och hur mänskligheten har utvecklats.

Det var en gång…
För ungefär tre miljoner år sedan började den förhistoriska människan leva flockdjur. Skiftet berodde på att vi fått ökad tillgång av proteinrik föda, vilket gjorde att utvecklingen hjärnans kapacitet tog fart. I takt med att våra hjärnor växte och utvecklades blev vi bättre på att kommunicera och klarade av att samverka i allt större grupper. Ju fler som ingick i de flockarna, desto framgångsrikare blev vi. Så småningom, sisådär 12-13.000 år sedan, gick vi från att vara vandrande nomader med få ägodelar till bli bofasta fastighetsinnehavare. Då hade vi nått så långt att vi genom teknik och samarbete effektivt kunde nyttja de resurser som fanns lokalt och addera de som saknades. Det blev helt enkelt mer lönsamt att plöja en åker och ha några kossor än att vandra omkring och samla ihop det man kunde. Vi fortsatte att utvecklas i samma linje och med tiden kom fler byar att samverka med varandra och så lades grunden till de första städerna. Då blev det viktigt att hitta gemensamma spelregler och de första monolatriska (idag monoteistiska) religionerna föddes, med liknande ursprung och värdegrunder. Men med allt större städer och länder nådde vi så småningom ändå gränsen för vad strikt religiösa system kan upprätthålla. Vår fortsatta resa mot ökat välstånd och effektivare produktion tvingade fram stora förändringar av hur makt och rikedom fördelas. Idag lever vi i svallvågorna av det senaste stora utvecklingssteget; upplysningen – och industrialiseringen som den banade väg för.

Trots att vi gick från att vara egendomslösa nomader till egendomsägande bönder låg den inkomstmässiga utvecklingen i princip still under årtusendena. Som du kan se på bilden så är det en väldigt brant kurva och den börjar ungefär i samband med att industrialiseringen tog fart.

Men vad betyder egentligen årtalen?
Gissa rätt och vinn ett exemplar av boken ”Employer Branding – så bygger arbetsgivare starka varumärken”.

Årets marknadsföringsbok 2018 enligt Sveriges Marknadsförbund – med ett kapitel från vår egen Erik Bergström.

  I samband med industrialiseringen flyttade vi också till städer och då skedde också något annat som var helt nytt i mänsklighetens historia: Vi fick sociala generationer. Idag är de vi kallar Millenials den största hittills, och från år 2020 har de mest pengar och mest makt i både samhället och bolagen.

  Våra mänskliga behov
  Maslows behovstrappa må vara ifrågasatt, men ger oss ändå en fingervisning om hur vi människor i grunden fungerar.

  Önskan att bli det mesta man kan bli
  Respekt, självkänsla, status, erkännande, styrka, frihet
  Vänskap, intimitet, familj, anknytning
  Individuell säkerhet, arbete, stabilitet, bostad, hälsa
  Luft, vatten, mat, skydd, sömn, kläder, fortplantning

  Om vi tittar på inkomstutvecklingskurvan och Maslows behovstrappa kan vi ganska lätt konstatera att våra basbehov är ganska tryggade. Åtminstone i västvärlden. Det betyder att vi ligger i de två översta skikten idag och strävar efter uppskattning och självförverkligande. Vi är med andra ord i en utvecklingsfas för mänskligheten där vi kan konstatera att:

  • Lycka är den viktigaste känslan och vi får den av att vara och känna oss meningsfulla.
  • Vi är våra liv och livet måste vara meningsfullt. Man blir automatiskt ambitiös om det man gör upplevs som meningsfullt.
  • När den materiella välfärden är självklar och inte längre lika meningsfull att sträva mot tar den immateriella över. Därför förflyttas vi allt mer in i ett varumärkesimpregnerat samhälle.
  • Och ett varumärkesimpregnerat samhälle är närmast definitionsmässigt mer styrt av känslor.
  • Det här präglar tydligt generationen Millenials. Det är tydligt i undersökning efter undersökning.

  Och nu då?
  Vi har en tydlig makrotrend, som kan sammanfattas i följande punkter:

  • Över 50% av väldens befolkning är Millenials
  • 57% jämför köp i butik
  • 75-95% av all research sker online innan kontakt
  • 93% köper helst online efter beslut
  • ALL tillväxt sker online
  • ASIEN är nu trendskapande
  • Sverige, med oavbruten ökning av konsumtionsförmågan sedan 1994, har det bättre än de flesta

  Dessutom så har vi fått en alltmer sammanhängande värld där vi inspireras utifrån och tar med oss nya beteenden hem. Vi har idag en värld som drivs av överskott, inte knapphet, där vi jagar meningsfullhet. Och vi är mitt i en värld som styrs av digitalisering, digitalisering, digitalisering…

  Människor söker sig till din kultur
  Eftersom meningsfullhet och upplevelser är så oerhört viktiga idag, när våra basbehov redan är tillgodosedda, så innebär det att de som söker nytt jobb letar efter en kultur de kan bli en del av. Enligt CareerArc så är det hela 75% av de arbetssökande som väger in ditt varumärke som arbetsgivare innan de söker jobb hos dig. SHRM visar i en undersökning att företagskulturen är det största enskilda skälet till att en kandidat väljer ett jobb framför ett annat. Och vad är Employer Branding om inte kultur som kan upplevas OCH kultur såsom den upplevs?

  Så. Om du vill ha in rätt personer som kan bidra till din fortsatta framgång är det alltså avgörande att du jobbar med din Employer Branding.

  Det här är det första i en serie inlägg som handlar om vår syn på hur man bygger upp en riktigt stark kultur och grund för Employer Branding.

  Vill du få tips om när nästa inlägg publiceras kan du följa oss på

  Vill veta mer om vad vi kan hjälpa er med eller är intresserad av en inpirationsföreläsning är du välkommen att höra av dig till mig.