Erik Bergström, Business & People, berättade om Employer Branding på Connect Sverige

By 12 oktober, 2018News
Erik Bergström

Erik var torsdag den 11/10 på Connect Sverige för att möta deras alumnimedlemmar. Det är företag som deltagit i FöretagsAcceleratorn och vill ha möjligheten till fortsatt stöd, kunskap och nätverk för att framgångsrikt fortsätta utveckla sitt företag.

För dem berörde Erik ämnen som:

  • Employer Branding – att prata med målgrupper som arbetsgivare, inte som säljare av produkter/tjänster.
  • Hur hänger det ihop? – Medarbetarresan: hur ser det ut att gå från ovetande till medarbetare och ambassadör.
  • Grundbult: EVP och koncept – vad är det? Att hålla ihop kommunikationen på ett sant och lockande sätt.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Mer om dem kan du hitta här: https://connectsverige.se