Ja, då menar vi såklart som arbetsgivare. Ofta har du redan din målgrupp ganska tillgänglig – internt, de som redan jobbar hos dig. De som är goda representanter och ambassadörer för dig som arbetsgivare, och som du gärna skulle vilja klona om det gick. För de du vill nå utanför företaget bör ju ha samma drivkrafter som de som redan jobbar hos dig.

Hur hittar du dem, då?

Det är såklart inte alltid helt enkelt att svara på, men en bra start är att göra ett grundligt arbete med ditt Employee Value Proposition (EVP). Undersök, med hjälp av fokusgrupper, områden som: vad de lockas av hos en arbetsgivare, vad de tycker är riktigt bra hos just dig och vad du kanske behöver förbättra för att bli ännu mer attraktiv som arbetsgivare.

Ett VAD och ett HUR

Genom att genomföra ett ordentligt EVP-arbete får du fram VAD det är du ska säga. Nästa steg är att skapa ett koncept, det vill säga HUR du ska se ut och låta i text och bild för att kunna nå rätt personer därute – och samtidigt göra det möjligt att skapa stolthet internt. Självklart ska det konceptet samarbeta med, och stärka, ditt övergripande corporate brand. Därefter kommer produktionsfasen, där det börjar skapas kommunikationsenheter. Givetvis utifrån den strategi som tagits fram.

Ja, det tar tid – men det ger resultat!

Ett sånt här arbete tar tid. Och det tar dessutom tid att kommunicera ut det genom rätt kanaler. Men. Det ger de resultat du behöver!