Business & People stöttar War Child

By 26 februari, 2019News

Vi på Business & People tycker att barnen är det viktigaste vi har. Vår framtid, helt enkelt. Därför har vi i år valt att bland annat stötta organisationen War Child, som gör ett oerhört viktigt arbete med krigsdrabbade barn världen över.

Krig och väpnade konflikter har såklart en helt förödande effekt på alla berördas liv. Men kanske extra mycket på barns liv. Och för att barn som levt i krig ska kunna hitta tillbaka till ett normalt liv, bearbeta upplevelserna och våga återuppta en nära relation till familjemedlemmar och vänner krävs det att de får rätt stöd.

War Child arbetar internationellt med psykosocialt stöd, skydd och undervisning för barn i krig. De skapar trygga miljöer dit barnen får komma och bara vara barn igen. I särskilda Safe Spaces får de leka, lära och bearbeta sina trauman. Barnen lär sig om sina rättigheter och vågar prata om vad de har varit med om. Det gör att de får verktyg att skapa sig en framtid och växa upp till helare vuxna. På sikt ger det hopp om en värld med färre krig och konflikter.

War Childs internationella arbete sker på flera olika nivåer:

  • Direkt stöd till barnen genom aktiviteter och projekt i krigsdrabbade länder.
  • War Child samarbetar med föräldrar, lärare, socialarbetare, andra påverkare samt lokala och nationella organisationer och institutioner i syfte att stärka barnens situation.
  • Opinionsbildande kampanjer, som riktas mot nationella och internationella beslutsfattare.

Förutom War Child har vi även lämnat bidrag till Aktiv Skola, som verkar för att sprida kunskap om droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning för att minska barnens utsatthet inom dessa områden.