Att verka inom Business to Business, B2B, och sälja produkter eller tjänster till andra företag är mer komplext än någonsin tidigare. Och det är en utmaning som vi på Business & People älskar att ta oss an. Vi hjälper dig bli köpt utan att du behöver satsa alltför hårt på dina säljprocesser. Oavsett om du vill öka din avkastning inom e-handel, lansera en ny konsulttjänst eller leverera ett handelssystem till en asiatisk börs.

Planning, analys och strategi

Vi kan hjälpa dig planera, analysera och skapa en strategi för att kunna göra rätt saker vid rätt tillfällen när du kommunicerar.

Kreativa kommunikationskoncept

Kreativitet är effektivt. Och vi skapar både övergripande kommunikationskoncept för dig, utifrån dina guidelines, och kreativa kampanjkoncept.

Inbound marketing

Vi säkerställer att dina processer fungerar enligt inbound marketing-principen, för att attrahera nya medarbetare och se till att de gillar dig, och köper ditt erbjudande som arbetsgivare lika mycket som dina produkter och tjänster.

Digital management

Vi kan hantera dina dagliga digitala åtaganden och skapa, publicera och följa upp vad som än sker i din digitala värld.

Branding/varumärkesbyggande kommunikation

Vi har gedigen erfarenhet av varumärkesbyggande kommunikation och stöttar dig i att bygga ditt varumärke över tid, med hjälp kommunikation.

Kampanjer

Oavsett om du når dina målgrupper via stortavlor eller banners på social media kan vi hjälpa dig med dina kampanjer.

Contentproduktion

Vi hjälper dig skapa innehåll till dina social mediekanaler.

48-timmars Open Lab

Testa oss genom att låta oss komma med en kreativ lösning för en tydlig och avgränsad utmaning du har.

Omfattning och mål/projektbrief

Tillsammans med dig sätter vi ramarna för projektet och de mål vi vill nå med det. Vad syftet är med varje enskilt projekt. Och sedan skapar vi en brief.

Planning

Vi gör research, analyserar och tolkar en mängd information, samt utvecklar idéer och urskiljer affärsfrågor för att kunna behålla utifrånperspektivet på din verksamhet och styra projekten rätt utifrån mottagarens synpunkt.

Analys och strategi

Vi ger dig analyser som kommer att bidra till att särskilja dig gentemot konkurrenterna, samtidigt som de kommer stötta dig i att återspegla en riktig och sann bild av dig som arbetsgivare. Vi skapar också en strategi att hålla sig till, för att kunna göra rätt saker vid rätt tidpunkter för att nå dina kommunikationsmål.

Kreativa kommunikationskoncept

Det kreativa kommunikationskonceptet är plattformen för all din kommunikation som arbetsgivare. Det visar vilken sorts bilder du ska använda, vilken ton dina texter ska ha, vilka färger som ska användas och så vidare. Och allt bygger på riktlinjerna för ditt varumärke.

Produktion

Vi hjälper dig att producera de kommunikationsenheter du behöver: från banners, kampanjer i social media och inbound marketing till stortavlor, filmer och broschyrer.

Internlansering

Den behöver kanske inte vara överdrivet stor, men den måste vara med i planeringen. Dina kollegor är dina bästa ambassadörer, så gör vad du kan för att få med dem på tåget. Vi hjälper dig planera och genomföra internlanseringen.

Externlansering

Mässor, arbetsmarknadsdagar, videos, annonser, produktinformation, event, Adwords och utvecklingsprogram… Allt behöver samverka, bli producerat, förädlat, spridas och mätas. Vi kan hjälpa dig hela vägen: från omfattning och brief till produktion och placering i digitala medier.

Mätning och analys

Vi tror på att arbeta målfokuserat i en analys- och datadriven process. Därför sätter vi upp KPI:er och mätetal, installerar Analytics och synkar det med HubSpot, LinkedIn och fysiskt distribuerade enheter. Vi erbjuder komplett digital implementation och analystjänster.

Drift och content

Produktion och drift av dina valda kanaler, som exempelvis Facebook, LinkedIn, instagram eller din egen hemsida. De behöver alla synkas med dina planer och din kommunikation. Vi hjälper dig med det på ett kostnadseffektivt sätt.

Business & People är en kommunikationsbyrå som kombinerar en djup förståelse av komplexa köpprocesser i de både den fysiska och digitala världen, med förmågan att leverera kreativ kommunikation och kraftfulla användarupplevelser. Alltid med sanningen att ditt varumärke som företag och som arbetsgivare är oskiljaktiga.

Sluta sälja. Bli köpt.

Business & People är rätt för dig om du vill förflytta ditt varumärke, öka din omsättning och bygga starka relationer genom att förtjäna din plats i kundens sinne. I ett medielandskap där webbplatser har gått från att vara digitaliserade broschyrer till att vara plattformar för interaktion, kunskap och service. I ett konkurrensutsatt landskap där 60-70% av kundernas köpbeslut är tagna innan de ens mött en försäljare. Och där grunden för de besluten byggs i lika delar av information som hämtas in från webbplatser, white papers, rekommendationer, branschnätverk och från communities. Allt i en digital verklighet där alla är medvetna om att företagets rykte kan skadas av en enstaka dålig recension på en jämförelsesajt, i en tråd på Facebook eller i en sarkastisk kommentar på Instagram.

Gränsen mellan intern och extern kommunikation suddas ut alltmer, tillochmed raderas. Och dagens transparenta omgivning kräver ett allt tydligare grepp om din kommunikation för att få den enhetlig. Du behöver förstå den övergripande affärslogiken, såväl som hur människor tänker och agerar. Kommunikationen måste vara tydligt förankrad i din dagliga verksamhet – både strategiskt och taktiskt. Du behöver med andra ord förstå både Business och People.

B2B-byrån, i den bästa av världar

Baserat på dessa insikter skapar och utvecklar vi allt från ramverk för varumärkespositionering, kommunikationsplattformar och staretgier för inbound marketing till kompletta webblösningar, produkt- och kampanjsajter. Och vi älskar all de möjligheter som den nya sociala medievärlden öppnat upp, med communities, RSS-flöden, forum, AdWordskampanjer, influencers och så vidare. Självklart vill vi mäta våra gemensamma ansträngningar för att öka kundupplevelsen; vi slipar på SEO:n och drar lärdom av planerade och genomförda aktiviteter. Att testa nya vägar, utvärdera och förbättra marknadsaktiviteter har aldrig varit enklare. Med det sättet att se på saken vågar vi påstå att vi lever i den bästa av världar. Du också.

Kontakta oss!

Erik Bergström
+46 (0)708-723 960
erik.bergstrom@bandp.se

Latest post about B2B

29 maj, 2018 in B2B, Employer Branding

Hur blir du kvar på en allt kortare shortlist?

Jämfört med tidigare blir både kundernas och potentiella medarbetares shortlist kortare. En shortlist idag kan bestå av allt från ett till fem namn, när det tidigare ofta fanns minst tio.…
Read More
13 april, 2018 in B2B, Employer Branding, News

Tätare samarbete med Danji

På Business & People vet vi hur viktigt det är med kunskap på djupet för att du ska kunna växa och bli bäst på det du gör. Därför har vi…
Read More
26 mars, 2018 in B2B, Employer Branding

Det finns inget ”below the line”

– faktum är att det inte ens finns nån linje längre Låt oss börja med att definiera begreppen ”Above the line” (ATL) och ”Below the line” (BTL). Kommunikation som traditionellt…
Read More