Det är människor som skapar affärer och resultat i alla verksamheter. Och det är därför vi på Business & People är lika passionerade att berätta för världen om dig som arbetsgivare, med hjälp av Employer Branding, som vi är när det gäller att hjälpa dig att marknadsföra dina produkter eller tjänster.

För det är bara när du har rätt människor på plats som du kan utveckla din verksamhet och nå de mål du satt upp. De medarbetare du har, och de medarbetare du vill ha, är på samma sorts resa som dina kunder, både i den fysiska världen och i den digitala. Och du behöver göra dig själv köpbar för dem, så att de kan välja dig som arbetsgivare om och om igen. Employer, eller Employee, Branding är ett område som rör alla sidor av din verksamhet och kommer hjälpa dig att nå positiva resultat på sista linjen.

Planning, analys och strategi

Vi kan hjälpa dig planera, analysera och skapa en strategi för att kunna göra rätt saker vid rätt tillfällen när du kommunicerar som arbetsgivare.

Fokusgrupper och workshops

Vi hjälper dig hålla fokusgrupper och workshops för att gräva djupare i de frågor du vill utforska. Självklart får du en rapport med rekommendationer på hur du bör agera, utifrån resultatet.

Kreativa kommunikationskoncept

Kreativitet är effektivt. Och vi skapar både övergripande kommunikationskoncept för dig som arbetsgivare, alltid utifrån dina guidelines, och kreativa kampanjkoncept.

Inbound recruiting

Vi säkerställer att dina processer fungerar enligt inbound recruiting-principen, för att attrahera nya medarbetare och se till att de gillar dig, och köper ditt erbjudande som arbetsgivare lika mycket som dina produkter och tjänster.

Digital management

Vi kan hantera dina dagliga digitala åtaganden och skapa, publicera och följa upp vad som än sker i din digitala värld.

48-timmars Open Lab

Testa oss genom att låta oss komma med en kreativ lösning för en tydlig och avgränsad utmaning du har.

EVP – Employer Value Proposition (arbetsgivarvarumärke)

Vi hjälper dig bygga ditt EVP på en stark och sann grund – dina nuvarande medarbetare och ambassadörer. Det kan gälla både att utveckla ett övergripande EVP, specifika EVP:n för kritiska tjänstegrupper, affärsenheter eller avdelningar. (Eller Employee Value Proposition, som vi hellre kallar det.)

Employer Branding

Employer Branding är vår specialitet, helt enkelt att hjälpa dig kommunicera som arbetsgivare. Området förkortas ofta EB och oavsett om du vill kalla det Employee Branding eller Employer Branding handlar de om samma sak. (Vi föredrar Employee Branding eftersom det pekar mot ett utifrånperspektiv där medarbetaren är den viktigare parten.)

Seminarie

Vi kommer gärna till dig och berättar om Employee Branding, EVP:er, hur otroligt mycket du kan spara genom att behålla de människor som redan finns inom organisationen, hur du kan snabba upp introduktionsprocesserna eller annat EB-relaterat ämne.

Kampanjer

Oavsett om du når dina målgrupper via stortavlor eller banners på social media kan vi hjälpa dig med dina kampanjer.

Contentproduktion

Vi hjälper dig skapa innehåll till dina social mediekanaler.

Omfattning och mål/projektbrief

Tillsammans med dig sätter vi ramarna för projektet och de mål vi vill nå med det. Vad syftet är med varje enskilt projekt. Och sedan skapar vi en brief.

Planning

Vi gör research, analyserar och tolkar en mängd information, samt utvecklar idéer och urskiljer affärsfrågor för att kunna behålla utifrånperspektivet på din verksamhet och styra projekten rätt utifrån mottagarens synpunkt.

Analys och strategi

Vi ger dig analyser som kommer att bidra till att särskilja dig gentemot konkurrenterna, samtidigt som de kommer stötta dig i att återspegla en riktig och sann bild av dig som arbetsgivare. Vi skapar också en strategi att hålla sig till, för att kunna göra rätt saker vid rätt tidpunkter för att nå dina kommunikationsmål.

Kreativa kommunikationskoncept

Det kreativa kommunikationskonceptet är plattformen för all din kommunikation som arbetsgivare. Det visar vilken sorts bilder du ska använda, vilken ton dina texter ska ha, vilka färger som ska användas och så vidare. Och allt bygger på riktlinjerna för ditt varumärke.

Produktion

Vi hjälper dig att producera de kommunikationsenheter du behöver: från banners, kampanjer i social media och inbound marketing till stortavlor, filmer och broschyrer.

Internlansering

Den behöver kanske inte vara överdrivet stor, men den måste vara med i planeringen. Dina kollegor är dina bästa ambassadörer, så gör vad du kan för att få med dem på tåget. Vi hjälper dig planera och genomföra internlanseringen.

Externlansering

Mässor, arbetsmarknadsdagar, videos, annonser, produktinformation, event, Adwords och utvecklingsprogram… Allt behöver samverka, bli producerat, förädlat, spridas och mätas. Vi kan hjälpa dig hela vägen: från omfattning och brief till produktion och placering i digitala medier.

Mätning och analys

Vi tror på att arbeta målfokuserat i en analys- och datadriven process. Därför sätter vi upp KPI:er och mätetal, installerar Analytics och synkar det med HubSpot, LinkedIn och fysiskt distribuerade enheter. Vi erbjuder komplett digital implementation och analystjänster.

Drift och content

Produktion och drift av dina valda kanaler, som exempelvis Facebook, LinkedIn, Instagram eller din egen hemsida. De behöver alla synkas med dina planer och din kommunikation. Vi hjälper dig med det på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss!

Erik Bergström
+46 (0)708-723 960
erik.bergstrom@bandp.se

Latest post about Employer Branding

3 september, 2019 in Employer Branding

Digital introduktion – en viktig och effektiv del av din preboarding

När börjar egentligen en onboarding? Vissa skulle säga att det är redan i första kontakten, när någon för första gången uppfattar dig som en arbetsgivare. Andra säger att det är…
Read More
28 mars, 2019 in Employer Branding

Inbound Recruiting (3/3)

Del 3. Inbound – vad är det? Kommer du ihåg den här? Den ser ju lite lätt rörig ut, men är förståelig om du läst förra blogginlägget. (Om du inte…
Read More
14 mars, 2019 in Employer Branding

Kartlägg medarbetarresan för att lyckas med din Inbound Recruiting (2/3)

Del 2. Inbound – vad är det? Har du missat del 1 hittar du den här! För att kunna kartlägga medarbetarresan behöver du ha koll på vilka delar som ingår…
Read More
28 februari, 2019 in Employer Branding

Kundresa och medarbetarresa – samma upplevelseresa (1/3)

Del 1. Inbound – vad är det? Inbound är helt enkelt en process i den digitala världen som gör att människor kan komma närmare dig när de själva är beredda.…
Read More