Vi tror på att…

1

Affärer är människor

Ditt företags varumärke gentemot kund och ditt varumärke som arbetsgivare är oskiljaktiga, för människor ”köper in sig” på människor – både som företagskultur och som affärspartner.

2

En säljprocess är en köpprocess

Det handlar egentligen inte om dig först. Det handlar om MIG först. Och ”mig” kommer att göra större delen av resan in mot dig av mig själv – när, hur och på vilket sätt jag själv väljer. Perspektiv.

3

MeWe (MigVi)

Vi är ALLTID medlemmar i en grupp och VI agerar ALLTID utifrån ett egenintresse. De är lika viktiga. Grupptillhörigheten kan förändras, men egenintresset är konstant. Därför finns en ny start ständigt runt hörnet.

 

4

Människor köper av en anledning

Om det inte finns ett skäl för Mig att köpa dig så kommer jag inte att göra det. Och det skälet behöver vara en belöning till Mig och/eller status. Om du får Mig att investera tid i och energi på dig utan särskilt skäl känns det som en förolämpning och kommer – över tid – att få mig att ogilla dig.

5

Inbound-Outbound-Multikanal-360

Kommunikation är den enda vägen. Men 70% sker digitalt. För köpprocessen är komplex och det finns oräkneliga möjliga kontaktpunkter, det tar tid och det påverkas av saker som sker runtomkring. Därför finns det inte EN vinkel, kanal eller metod som kommer att göra det jobb du behöver få gjort.

6

Alltid synlig, alltid naken

Du kommer att bli jämförd, värderad och prövad. Ibland i kanaler du äger, ibland av människor du aldrig mött och ibland av människors fantasiföreställningar. Så om du inte berättar din historia kommer någon annan att göra det åt dig.

7

InExternt

Din interna kommunikation är din externa kommunikation och din externa kommunikation är din interna kommunikation. En del av det äger och kontrollerar du, annat äger du inte.

8

Den InExterna världen har fem hörn

Din arena och de kanaler du verkar inom är samägda av Marknad, HR, Försäljning samt Internkommunikation och Externkommunikation. Oavsett om du gillar det eller inte. Om du verkligen vill se resultat, börja samarbeta.

9

Uppmärksamhet måste belönas

Du måste ALLTID belöna Min uppmärksamhet med ett skratt, att få mig att känna mig nöjd för att jag löste rebusen eller att uppleva en stund av skönhet. Se till att du har gjort DIN hemläxa och att du känner mig, så att du kan ge mig hög kvalitet i innehåll, kreativitet och utförande.

10

Agerande måste vara lönsamt – ALLTID

Du måste ALLTID belöna den tid jag investerar i DIG med något konkret. Ett faktiskt jobb, kunskap som är till nytta för mig, en möjlighet att bygga min karriär, chans att bidra till att lösa ett affärsproblem, ett rabatterat pris…

11

Att agera är allt

Mening, mål och planering är ännu mer. Att bara göra saker kommer inte att få jobbet gjort. Att göra saker är enkelt. Att göra saker av ett skäl och få det att arbeta för dig över tid mot ett definierat mål i en kontrollerad process är svårt. Men det KOMMER att göra jobbet åt dig. Att agera är allt, men det kommer aldrig först.

12

Det är rationellt att lita på känslor

Världen sköts med hjälp av KOMMUNIKATION. Om du vill bli framgångsrik måste du få mig att KÄNNA att jag väljer rätt, att DU är det bästa valet för just Mig. Om du gör det på rätt sätt så vinner du, om inte…