Attrahera rätt medarbetare

Det krävs lite extra för att få en konceptutvecklare för TV och en arbetsrättsjurist att jobba med telekom. Få företag är så nära kopplade till utvecklingen som Telia Company. Utvecklingen på och av företaget är följaktligen också mycket snabb och ständigt pågående och leder i sin tur till att nya kompetenser behövs. Men hur gör man för att få de allra duktigaste från helt nya fält att förstå att dom i själva verket har sin framtid och karriär någon helt annanstans än dom tänkt?

Genom utveckling och paketering av program för Trainees och Young Professionals, internationella rekryteringskampanjer och ett tydligt EVP har vi hjälp Telia Company att klara det.