Med blicken på upplevelseresan bygger vi allt vi gör på det självklara: att vi alla är medlemmar i olika grupper. Grupper som påverkar oss och som förändras, alltid utbytbara men ständigt med den självcentrerade konstanten ”Jag”.

Oavsett om det gäller ett företags kultur eller tjänster så är den viktigaste frågan alltid ”Vad gör det för nytta för mig?”. Och det är bara när den frågan är korrekt besvarad i alla kanaler och möjliga mötespunkter – mitt nätverk, Facebook, chefen jag träffar, i kundexemplet eller hemma hos mig själv – som du kan bli vald och köpt.

Med starka idéer och strategier, kreativ reklam, effektiv Inbound Marketing och målfokuserad digital och rörlig content lägger vi grunden för dig att kunna bygga värdeskapande relationer med, och bli köpt av, de människor du vill nå.

Kontakta oss!

Erik Bergström
+46 (0)708-723 960
erik.bergstrom@bandp.se