Emric har bestämt sig för att vara bäst på att leverera produkter och tjänster inom kredithantering och leasing – att vara specialist på hela sälj-, kredit- och förvaltningsprocessen. Genom att Emric stödjer den kompletta värdekedjan kan kunderna ta del av betydande synergieffekter genom ökad STP och förbättrat processtöd – från marknadsbearbetning, lånelöften till redovisning och långsiktiga kundvårdsaktiviteter. Och det är den här resan som Emric stödjer med sina produkter och tjänster. Det var vår utgångspunkt.

Vi kallar det ” A Smoother Credit Journey”