Nordeuropa Försäkring arbetar för att bredda utbudet av liv- och sakförsäkringar. Tillsammans med deras internationella försäkringsgivare skapar och anpassar de nya lösningar och produktinnovationer för den skandinaviska marknaden.

Vi tog ett rejält omtag av hela identiteten och passade på att döpa det till Insurance Design.