Hur får man ihop 19 olika bolag i 9 olika länder, så att de kommunicerar samma sak?

Som koncern kommunicerar Cary Group alltid genom sina varumärken, bolag, i de olika länder de har verksamhet. Alla med sin egen tonalitet såsom färger, bilder, typsnitt och logotyper. Inarbetade varumärken med trogna kunder som nu skall börja prata med en gemensam röst. Dels för att stärka både det enskilda bolaget, men även Cary Group i sin helhet. Både för att bli kostnadseffektiva men också skapa synergier bolagen sinsemellan. Allt från kompetensutbyte till att bli ledare på europamarknaden.

Därför behövde vi tillsammans hitta ett sätt där samtliga bolag utifrån sina egna grafiska riktlinjer skulle kunna kommunicera en och samma sak. Och därmed stärka Cary Group och varandra. En total rebranding av alla bolag, i alla länder till att bli Cary Group, skulle bli en kostsam affär. Dels genom att skylta om alla verkstäder, men framför allt bygga ett helt nytt varumärke. Detta var med andra ord inte ett alternativ.

Lösningen låg i att hitta och skapa en ny och oberoende ingrediens som samtliga bolag kunde inkorporera i sina visuella identiteter och guidelines, utan att ge avkall på sin egen identitet. En slags brygga helt enkelt. Resultatet? Ett ikonbibliotek baserat på verksamheten som vi sedan ”fyllde” med lokala medarbetare som fotograferades eller filmades. Det gör det möjligt för bolagen själva att enkelt jobba med inlägg på sociala medier eller andra aktiviteter – och där vi kunde stötta och hjälpa till vid lite större satsningar med strategi och kreation, stillbild eller animationer och där vi dessutom hela tiden utvecklar biblioteket med nya ikoner utifrån behov och önskan. En lösning som anammades av samtliga bolag och har förenklat deras vardag och stärkt arbetsgivarvarumärket. Och därmed också hela varumärket.

Här kan du läsa om hur vi tog fram Cary Groups EVP, och hur vi arbetade med deras kultur.

Affischer för att påminna medarbetare om säkerheten på arbetsplatsen – anpassade till olika bolag i olika länder.

Mer employer branding

Cary Group – EVP

Cary Group – Kommunikationskoncept

Vitec Danmark

Hager Group – Hi! Hager University

Hager Group – weare

Telia Company

Cinnober

Svevia

Atkins

Net gaming