Som ny internationell koncern behövde vi hitta de gemensamma nämnarna för en värdegrund och vår kultur.

Cary Group var en nybildad internationell koncern och för att få ihop verksamheten i alla dess olika delar – 19 bolag i 9 länder – så ville de hitta vad det är de delar, vad kärnan i Cary Group är. För de köper inte upp vilka bolag som helst, utan bara bolag som påminner om dem själva.

I väldigt tätt samarbete mejslade vi fram de värderingar som alla kan stå för – genom fokusgrupper, intervjuer och inläsning av årsredovisningar och andra dokument. Resultatet blev tydliga värderingar som enkelt kan förmedlas och en kulturstory som syr ihop Cary Groups alla olika delar med hjälp av värderingarna och med hänsyn till EVP:t (arbetsgivarerbjudande).

När detta väl var gjort, så förankrades det hos koncernledning, landsledningar och kommunicerades ut i organisationen.

Här kan du läsa om hur vi tog fram Cary Groups EVP, och hur vi tog fram deras kommunikationskoncept.

Se fler exempel på kulturarbete

Cary Group – EVP

Cary Group – Kultur