Lidl skulle öppna ett helt nytt centrallager i Örebro och behövde erfarna medarbetare för att kunna leverera snabbt och rätt, direkt vid öppning. De behövde rekrytera 100 och kampanjen lyckades få in 135. Ganska lyckat, tycker vi.

Lidl rekryteringskampanj i Örebro.