Kundresa och medarbetarresa – samma upplevelseresa (1/3)

Del 1. Inbound – vad är det?

Inbound är helt enkelt en process i den digitala världen som gör att människor kan komma närmare dig när de själva är beredda. Och den processen bygger på att du gjort en kartläggning av de mötespunkter du har med människor därute och vad de kan behöva ha för information vid respektive mötespunkt. För att vi ska kunna få en överblick över hur den här processen kan se ut behöver vi backa bandet och titta på lite andra saker. Därför bryter vi upp den här beskrivningen i tre olika blogginlägg.

Kundresa och medarbetarresa är båda upplevelseresor

I kundsammanhang brukar man prata om kundresan. När man skapar en sådan så gör man en kartläggning av vilka mötespunkter man som verksamhet har med kunden och vad för sorts information kunden kan behöva vid respektive mötespunkt. Exakt samma sak är sann när det gäller dina medarbetare: de är på en medarbetarresa. Båda dessa ”resor” är vad vi skulle vilja kalla för upplevelseresor och om du ska kunna ge relevant information i rätt läge för att människor av egen fri vilja ska närma sig dig, då måste du göra hemläxan och rita upp kartan för upplevelseresan.

Upplevelseresan

För att kunna skapa en relevant upplevelseresa – oavsett om det gäller kunder eller medarbetare – är det vissa grundkriterier du behöver ha med dig in i arbetet:

  1. Du måste ha fokus på kundens/medarbetarens upplevelse
  2. Du måste utgå från behov & perspektiv
  3. Resan börjar ”innan” och slutar ”efter”, det vill säga vid den allra första kontakten en person har med dig tills de blir ambassadörer för dig
  4. Målet med upplevelseresan är givetvis köp eller ansökan om arbete och att de blir lojala (det vill säga återköp eller att de stannar kvar som medarbetare)

Den här upplevelseresan blir unik för din verksamhet och den kommer se olika ut beroende på vad du vill åstadkomma och vilken målgrupp, eller persona, du riktar dig till. Du kommer med andra ord behöva ha olika upplevelseresor på plats för att kunna kommunicera så effektivt som möjligt.

En kartläggning av en kundresa för en persona kan till exempel se ut såhär:

1. Tidigare erfarenheter – lista några citat/påståenden som visar på tidigare erfarenheter – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.
2. Medvetenhet – lista hur personan blir medveten om er – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.
3. Välja – lista skäl till varför personan väljer er – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.
4. Handla – lista hur personan agerar, eller ”köper er” – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.
5. Uppleva – lista hur denna persona kommer att uppleva er – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.
6. Dela – lista hur personan delar med sig av sin upplevelse av er till andra – utifrån hur denna persona Tänker, Gör, Mötespunkter ni har, Erfarenheter som personan haft, Hur personan känner.

På exakt samma sätt kan du kartlägga för en medarbetarresa.

I vårt nästa blogginlägg om Inbound Recruiting kommer vi fokusera mer på medarbetarresan och de delar som ingår i den.

Du hittar inlägget här!